Engagera dig

Miljöpartiet i Trosa är en aktiv lokal grupp 
som har grön politik för alla områden inom kommunen
Miljöpartiet i Trosa består av en grupp engagerade medborgare. Det är demokratins kärna. 
Vi har är representanter i kommunfullmäktige, kommunstyrelser och de flesta utskott och nämnder. 
Det betyder en god insyn i hur Trosa kommun sköts och drivs. 
Alla är fritidspolitiker och har andra arbeten också.

Vi har möten för medlemmar och intresserade presumtiva medlemmar 
varje månad på kvällstid. Då diskuteras öppet och aktivt aktuella politiska frågor.

Vi har trevliga och engagerande möten och vi välkomnar alla nya medborgare som vill vara med och påverka

Gruppledare för MP i Trosa är sedan 2010 Maria Arman. 
Hon nås på maria.arman@mp.se, 
eller telefon 07614 83973

Se gärna i kalendariet när nästa möte eller aktivitet ska vara!